800 lượt xem

DANH SÁCH HỌC SINH CÓ IELTS TỪ 6.5 NHẬN PHẦN THƯỞNG TỪ EDULINE

STT

HỌ TÊN

LỚP

ĐIỂM IELTS

1

Nguyễn Tuấn Khôi

11A1a

8

2

Trần Trọng Quân

11A1a

7.5

3

Nguyễn Lê Thu Anh

11D02

7.5

4

Phạm Bình Nguyên

12D02

7.5

5

Nguyễn Lê Duy

11P

7

6

Dương Viết Tùng

11P

7

7

Nguyễn Đức Thịnh

11P

7

8

Nguyễn Thị Phương Linh

11A1a

7

9

Chu Hoàng Minh

12A1

7

10

Nguyễn Tùng Sơn

12A1

7

11

Nguyễn Hồng Minh

12D01

7

12

Lê Thùy Duyên

12D01

7

13

Trần Thị Trà My

12D01

7

14

Phạm Thanh Trường

12D1

7

15

Nguyễn Phương Thảo

11P

6.5

16

Nguyễn Đặng Nhật Minh

11P

6.5

17

Dương Phương Thảo

12D01

6.5

18

Phạm Tố Uyên

12D01

6.5

19

Phạm Lê Thanh Nhi

12D01

6.5

20

Trần Trung Hiếu

12D1

6.5

21

Trần Quang Hà

12D02

6.5

22

Nguyễn Tuyết Mai

12D1

6.5

Tuyển sinh trường THPT Đào Duy Từ năm học 2023-2024