• Trang chủ
  • Học bổng
  • VINH DANH HỌC SINH HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐÀO DUY TỪ ĐẠT ĐIỂM IELTS CAO
1573 lượt xem

VINH DANH HỌC SINH HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐÀO DUY TỪ ĐẠT ĐIỂM IELTS CAO

Trần Anh Phương đạt điểm cao lấy chứng chỉ HSK 

Nguyễn Thảo Phương đạt điểm cao trong kỳ thi lấy chứng chỉ TOEFL IBT

Nguyễn Dũng Tiến đạt điểm cao trong kỳ thi lấy chứng chỉ TOEFT IBT

TT

HỌ TÊN

TRƯỜNG

NGÀY THI

LISTENING

READING

WRITING

SPEAKING

OVERALL BAND SCORE

1

Đoàn Thị Thanh Lam

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

19/12/2020

7.0

6.5

6.0

6.0

6.5

2

Lê Quang Minh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

25/02/2021

5.5

5.0

6.0

5.5

5.5

3

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

6/2/2021

6.5

6.0

6.5

6.5

6.5

5

Nguyễn Anh Thắng

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

27/02/2021

8.0

8.5

6.0

6.5

7.5

5

Tạ Hoàng Hà Nhi

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

2/6/2021

7.0

6.5

6.0

6.0

6.5

11

Lê Thiệu Hân

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

2/25/2021

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

12

Lê Tuấn Minh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

2/25/2021

5.5

5.5

5.0

5.5

5.5

13

Đỗ Tuấn Hùng

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

2/25/2021

5.5

5.0

5.5

5.0

5.5

14

Dương Minh Đức

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

2/25/2021

5.5

5.5

6.5

5.5

6.0

15

Hà Thu Trang

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

2/25/2021

7.5

5.5

6.0

6.0

6.5

16

Đỗ Diệu Anh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

10/24/2020

5.5

5.0

5.0

5.5

5.5

17

Lê Chi Anh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

 

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

19

Cao Nguyên Anh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

11/12/2020

6.5

6.0

6.5

6.5

6.5

20

Hoàng Cầm Bích Ngọc

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

10/30/2020

7.5

7.0

6.0

6.0

6.5

21

Nguyễn Nhật Ánh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

12/5/2020

5.5

5.5

5.5

5.0

5.5

22

Nguyễn Thúy Hà

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

2/25/2021

7.0

7.0

6.0

6.0

6.5

24

Lại Thu Phương

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

21/02/2021

7.5

7.5

6.0

6.5

7.0

25

Nguyễn Khánh Linh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

27/02/2021

6.0

6.5

5.5

5.5

6.0

26

Lê Trần Uyên Phương

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

27/02/2021

5.0

5.0

6.0

5.5

5.5

27

Nguyễn Thế Minh Đức

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

21/11/2020

7.5

8.0

6.0

6.0

7.0

28

Nguyễn Thuỳ Linh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

19/12/2020

6.0

7.0

6.5

5.5

6.5

29

Nguyễn Huy Hiệp

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

21/11/2020

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

30

Lê Ngọc Vân Trang

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

17/09/2020

6.5

6.5

5.5

6.0

6.0

31

Phạm Ngọc Anh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

6/2/2021

8.5

6.0

6.5

6.0

7.0

32

Nguyễn Tuấn Khôi

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

18/01/2020

9.0

8.0

8.0

6.0

8.0

33

Kiều Thị Anh Thư

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

19/12/2020

8.5

7.5

6.5

7.5

7.5

34

Nguyễn Bình Minh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

17/09/2020

9.0

8.5

7.0

6.0

7.5

35

Trần Trọng Quân

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

 

8.5

8.5

6.0

6.5

7.5

36

Phạm Hà Vy

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

31/10/2020

7.5

7.5

6.5

6.5

7.0

37

Phan Nhật Minh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

12/9/2020

8.5

7.5

6.0

6.5

7.0

38

Đào Bá Phương Ninh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

21/11/2020

8.5

6.5

6.0

6.5

7.0

39

Nguyễn Thị Phương Linh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

14/12/2019

7.5

8.0

6.5

6.0

7.0

40

Dương Bùi Đạt Hiếu

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

31/10/2020

8.0

7.5

6.5

6.0

7.0

41

Lê Đức Kiên

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

25/02/2021

7.5

7.0

6.0

6.0

6.5

42

Phạm Đức Lâm

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

12/10/2020

7.5

6.5

6.0

6.0

6.5

43

Lê Minh Hằng

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

19/12/2020

7.5

5.0

5.5

5.5

6.0

44

Đinh Đức Hiếu

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

15/08/2021

8.0

7.0

6.5

6.5

7.0

45

Đào Đăng Khuê

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

10/10/2020

7.5

6.5

6.0

6.0

6.5

46

Trần Hà Long

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

16/01/2021

6.0

6.5

6.0

5.5

6.0

47

Phạm Long Vũ

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

27/02/2021

8.5

8.5

7.0

6.0

7.5

48

Hà Tú Anh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

23/01/2021

7.5

9.0

6.0

6.5

7.5

49

Nguyễn Tiến Đạt

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

21/01/2021

8.0

8.5

6.0

6.5

7.5

50

Phạm Vũ Hải

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

21/01/2021

8.0

8.5

6.5

7.0

7.5

51

Nguyễn Hoàng Thái Dương

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

19/12/2020

6.0

6.0

7.0

5.5

6.0

52

Nguyễn Anh Lâm

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

10/10/2020

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

53

Lê Thanh Bình

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

9/17/2020

7,0

6,5

6,5

5,5

6,5

54

Trần Hương Giang

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

19/12/2020

6,0

6,5

6,0

7,5

6,5

55

Võ Minh Kiệt

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

2/27/2021

7,5

7,5

5,5

5,5

6,5

56

Nguyễn Minh Đức

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

8/29/2020

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

57

Bùi Hiếu Ngân

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

12/5/2020

8.5

8.0

7.0

7.0

7.5

58

Nguyễn Lê Thu Anh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

1/4/2020

8.0

8.5

6.5

6.5

7.5

59

Hoàng Thanh Thi

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

10/15/2020

8.5

7.0

6.5

6.5

7.0

60

Phạm Đăng An

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

10/24/2020

7.5

8.0

6.5

7.5

7.5

61

Hoàng Thanh Thi

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

11/12/2020

9.0

8.5

6.0

7.0

7.5

62

Nguyễn Thanh Hằng

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

11/28/2020

7.5

6.5

6.0

6.0

6.5

63

Phạm Đăng An

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

2/27/2021

9.0

9.0

7.0

6.5

8.0

64

Vũ Trần Khánh Linh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

8/8/2020

6.0

6.0

6.5

6.0

6.0

65

Vũ Trần Khánh Linh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

1/9/2021

6.5

6.5

7.0

7.0

7.0

66

Nguyễn Tân Mỹ

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

12/19/2020

6.5

6.0

5.5

6.5

6.0

67

Nguyễn Thanh Hằng

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

1/6/2021

7.5

8.5

6.5

6.5

7.5

68

Nguyễn Minh Đức

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

9/26/2020

6.0

5.5

5.5

5.0

5.5

69

Đỗ Thái Sơn

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

3/3/2021

8.5

6.5

5.5

6.0

6.5

70

Vũ Hoàng Hiệp

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

2/25/2021

5.5

5.5

5.0

5.0

5.5

71

Bùi Duy Cường

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

8/27/2020

5.5

6.0

6.0

5.5

6.0

72

Nguyễn Duy Thắng

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

2/27/2021

7.5

6.5

5.5

5.5

6.5

74

Nguyễn Quỳnh Chi

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

11/16/2019

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

75

Phạm Lê Thùy Dung

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

8/29/2020

7.5

6.5

7.0

6.0

7.0

76

Nguyễn Lê Duy

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

11/16/2019

7.0

8.0

6.0

6.0

7.0

77

Vũ Thành Đạt

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

7/25/2003

6.5

6.0

5.5

6.0

6.0

78

Dương Phan Trung Hiếu

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

7/25/2020

8.5

5.5

6.0

5.5

6.5

79

Ðỗ Thành Hoàng

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

1/9/2021

6.0

5.5

5.5

6.0

6.0

80

Lê Tuấn Hưng

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

2/25/2021

6.0

5.0

6.0

6.0

6.0

81

Lê An Khánh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

7/25/2020

6.0

6.0

5.5

5.5

6.0

82

Trần Nguyên Khánh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

9/26/2020

7.0

6.5

6.0

6.0

6.5

83

Đào Khánh Linh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

10/15/2020

9.0

8.5

7.0

7.0

8.0

84

Lê Khánh Linh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

12/28/2020

7.0

6.5

5.5

5.5

6.0

85

Nguyễn Đặng Nhật Minh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

7/25/2020

7.0

6.0

6.0

6.0

6.5

86

Lê Minh Ngọc

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

9/26/2020

6.5

6.5

7.5

5.5

6.5

87

Lê Thị Minh Ngọc

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

9/26/2020

6.0

6.0

6.0

5.5

6.0

89

Chu Minh Quang

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

7/25/2020

8.0

7.5

6.5

6.0

7.0

90

Nhâm Hồng Quân

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

1/21/2021

6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

91

Trần Minh Thanh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

10/31/2020

5.5

6.5

6.5

5.5

6.0

92

Nguyễn Phương Thảo

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

9/17/2020

7.0

7.0

6.5

6.0

7.0

93

Đỗ Quang Vinh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

7/25/2020

6.5

6.0

5.5

5.5

6.0

94

Dương Viết Tùng

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

12/14/2019

8.0

7.5

6.5

6.5

7.0

95

Nguyễn Đức Thịnh

THPT Đào Duy Từ Hà Nội

5/23/2020

8.5

7.0

5.5

6.5

7.0

96

Vũ Duy Anh

THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên

24/10/2020

7.5

7.0

6.0

6.5

7.0

97

Trần Thạch Thảo

THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên

23/1/2021

6.0

6.0

6.0

5.0

6.0

98

Chu Khánh Linh

THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên

5/12/2020

6.5

6.5

5.5

5.0

6.0

99

Tạ Khôi Nguyên

THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên

15/8/2020

6.5

9.0

6.0

6.0

7.0

100

Nguyễn Xuân Khánh

THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên

12/12/2020

7.5

6.0

6.0

6.5

6.5

101

Lã Tiến Đức

THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên

5/12/2020

5.5

5.0

5.5

5.5

5.5

104

Trần Hoàng Hải

THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên

12/11/2020

7.5

7.5

6.0

6.0

7.0

105

Cao Qúy Dương

THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên

12/12/2020

8.0

6.0

6.0

6.0

6.5

106

Lê Gia Khoa

THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên

5/12/2020

5.0

6.0

6.0

5.5

5.5

107

Phạm Mạnh Hoàng Anh

THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên

12/12/2020

6.0

5.0

6.0

6.5

6.0

109

Nguyễn Hải Hà

THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên

12/12/2020

5.5

5.0

5.0

5.5

5.5

111

Nguyễn Đặng Trang Ngân

THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên

23/12/2020

5.0

5.0

5.5

5.5

5.5

112

Nguyễn Đại Nhật Minh

THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên

12/3/2021

7.0

6.5

6.5

6.0

6.5

115

Sầm Trung Hòa An

THPT Đào Duy Từ Thái Nguyên

12/09/2020

6.5

6.5

5.5

5.5

6.0

 

 

Tuyển sinh trường THPT Đào Duy Từ năm học 2023-2024