• Trang chủ
  • Học bổng
  • XÉT THƯỞNG TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC
1271 lượt xem

XÉT THƯỞNG TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC

TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ – HÀ NỘI

 

XÉT THƯỞNG TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC

 

Danh sách khen thưởng các tập thể và cá nhân – giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2020 – 2021:   

STT

HỌ VÀ TÊN

TẬP THỂ/CÁ NHÂN

MỨC THƯỞNG

1

Trung Tâm IELTS

Tập thể

5.000.000Đ

2

Thầy Phan Việt Đức

Cá nhân

3.000.000Đ

3

Cô Phạm Nguyễn Quỳnh Anh

Cá nhân

3.000.000Đ

4

Cô Vũ Huyền Trang

Cá nhân

3.000.000Đ

TỔNG

14.000.000Đ

Bằng chữ: Mười bốn triệu đồng chẵn

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2020 

                                                                                           Ban Giám hiệu

                                                                                           (Ký duyệt)  

 

Tuyển sinh trường THPT Đào Duy Từ năm học 2023-2024