570 lượt xem

LỊCH KIỂM TRA HÀNG TUẦN KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG BÁO

LỊCH KIỂM TRA HÀNG TUẦN KHỐI 12

NĂM HỌC 2016-2017

 

MÔN THI

 

THỜI GIAN

 

Văn Sáng thứ Bảy

 

(10/9/2016)

9h15p-10h45p
Tiếng Anh- Hóa Học Sáng thứ Bảy

 

(17/9/2016)

Tiếng Anh (9h15p- 10h15p)

 

Hóa Học (10h30p- 11h30p)

Toán Sáng thứ Bảy

 

(24/9/2016)

9h15p-10h45p
Vật Lý Sáng thứ Bảy

 

(3/10/2016)

9h15p- 10h15p

Chú ý:

– Học sinh có mặt tại phòng thi trước 15 phút

-Học sinh chỉ được mang theo bút, giấy nháp trắng và các dụng cụ học tập

-Số báo danh và danh sách phòng thi sẽ được chuyển lên lớp và dán ở bảng tin nhà trường

Thông Báo:

Đề cương môn Vật Lý :

Chương Một : Dao động cơ

Chương Hai : Sóng cơ

Trang Tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT Đào Duy Từ năm học 2024-2025