• Trang chủ
  • Học bổng
  • Danh sách khen thưởng thi chất lượng lần 2 và thi thử THPT 2015-2016
502 lượt xem

Danh sách khen thưởng thi chất lượng lần 2 và thi thử THPT 2015-2016

Sau đây là danh sách khen thưởng thi chất lượng lần 2 và thi thử THPT năm học 2015-2016:

1. Danh sách khen thưởng thi chất lượng lần 2 khối 10 

2. Danh sách khen thưởng thi chất lượng lần 2 khối 11

(Các em học sinh chọn TẢI VỀ MÁY đề xem danh sách)

3. Danh sách khen thưởng thi thử THPT lần 6,7,1 năm học 2015-2016

(Các em học sinh chọn TẢI VỀ MÁY đề xem danh sách)

Trang Tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT Đào Duy Từ năm học 2024-2025